Archive: Tháng Tư, 2019

18

Th42019
Open eDX (https://github.com/edx/edx-platform) là hệ thống đào tạo trực tuyến được phát triển bởi Havard và MIT từ năm 2012. Open eDX được sử dụng bởi nhiều tổ chức quốc tế như Microsoft, IBM, đại học Harvard, đại học MIT, đại học Stanford và các tổ chức khác trên thế ... Read More
Tháng Tư 18, 2019admin