Dịch vụ

An Ninh Website

Là quy trình sử dụng những chuyên viên có kinh nghiệm và được chứng nhận bởi các tổ chức chuyên môn để tiến thực hiện các kiểu tấn công vào hệ thống nhằm nhận dạng và sửa chữa các lỗ hổng bảo mật…

Kiểm tra bảo mật

Là quy trình sử dụng những chuyên viên có kinh nghiệm và được chứng nhận bởi các tổ chức chuyên môn để tiến thực hiện các kiểu tấn công vào hệ thống nhằm nhận dạng và sửa chữa các lỗ hổng bảo mật…

Xử lý sự cố

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay các sự cố liên quan đến dữ liệu, các kiểu tấn công liên quan đến máy tính càng ngày càng trở nên phổ biến và đa dạng từ tấn công DoS, xâm nhập trái phép website,…

Đào tạo

ITAS Việt Nam cung cấp các khoá học liên quan đến bảo mật hay xây dựng hệ thống. Liên hệ: info@itas.vn để biết thêm thông tin chi tiết.