Tag: Code Injection

12

Th122018
ITAS Team đã phát hiện một lỗ hổng Code Injection trong Wordpress plugin CM Download Manager (https://wordpress.org/plugins/cm-download-manager/). Thông qua lỗ hổng này, kẻ tấn công vô danh có thể upload webshell, chạy các lệnh hệ thống và chiếm quyền điều khiển toàn bộ máy chủ của ứng dụng. Lỗ hổng ... Read More
Tháng Mười Hai 12, 2018admin