Tag: XSS

21

Th12021
Magnolia là một CMS mã nguồn mở, được sử dụng bởi các thương hiệu hàng đầu thế giới để cung cấp trải nghiệm số cho người dùng. ITAS security team đã tìm thấy một số lỗ hổng bảo mật trên Magnolia CMS trong quá trình kiểm tra an ninh mạng ... Read More
Tháng Một 21, 2021admin

18

Th42019
Open eDX (https://github.com/edx/edx-platform) là hệ thống đào tạo trực tuyến được phát triển bởi Havard và MIT từ năm 2012. Open eDX được sử dụng bởi nhiều tổ chức quốc tế như Microsoft, IBM, đại học Harvard, đại học MIT, đại học Stanford và các tổ chức khác trên thế ... Read More
Tháng Tư 18, 2019admin

12

Th122018
ITAS Team vừa phát hiện một lỗ hổng Cross-Site Scripting trong Zeuscart CMS. ITAS Team khuyến cáo các cá nhân hoặc tổ chức nào đang sử dụng CMS này hãy nhanh chóng khắc phục ngay. Chi tiết về lỗ hổng như sau: 1. Thông tin về lỗ hổng: – Lỗ hổng: Cross-Site Scripting – ... Read More
Tháng Mười Hai 12, 2018admin

12

Th122018
Cross-Site Scripting hay còn được gọi tắt là XSS (thay vì gọi tắt là CSS để tránh nhầm lẫn với CSS-Cascading Style Sheet của HTML) là một kĩ thuật tấn công bằng cách chèn vào các website động (ASP, PHP, CGI, JSP …) những thẻ HTML hay những đoạn mã ... Read More
Tháng Mười Hai 12, 2018admin

12

Th122018
Cross-Site Scripting (XSS) attacks are a type of injection, in which malicious scripts are injected into otherwise benign and trusted web sites. XSS attacks occur when an attacker uses a web application to send malicious code, generally in the form of a browser side script, to a different end user. ... Read More
Tháng Mười Hai 12, 2018admin